Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka

 07.12.2021

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kalonde konaného dňa 26.11.2020 o 17,00 hod. s nasledovným programom: 1. Zahájenie 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ 4. Návrh VZN obce o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 - prejednanie 5. Návrh Rozpočtu obce na rok 2021 – 2023 – prejednanie 6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kalonda o poskytovaní služieb v podmienkach obce Kalonda -dodatok 7. Všobecné informácie-COVID-19 8. Rôzne 9. Záver Vaša účasť je nevyhnutná! V Kalonde dňa 12.11.2020 Réka Papp starostka obce

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >
Úradné hodiny
Stránkové hodiny:
Pondelok Nestránkový deň
Utorok 09:00 - 15:00
Streda Nestránkový deň
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok Nestránkový deň


Pracovná doba:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 13:00

Tel. číslo: +421 905 234 936
E-mail: obeckalonda@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Google Prekladač