Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Deň obce Kalonda 2022-FMP-E/2201/4.1/008_Bez hraníc

 22.08.2022

Spolupráca miestnych samospráv obcí Kalonda (SK) a Varsány (HU) za zachovanie spoločných kultúrnych hodnôt, so zainteresovaním mladej generácie do projektových aktivít. Obce vybrali za cieľ organizovanie takých podujatí, v počte 3, ktoré už majú svoju dlhodobú históriu tak v Kalonde, ako aj v obci Varsány, ale aj v celom regióne Údolie Ipľa. Cieľom týchto kultúrno-spoločenských podujatí je spevnenie priateľstva a súdržnosti občanov, a prezentovanie týchto európskych výdobytkov pre širokú verejnosť, a vytvoriť také inovatívne metódy verejných, kultúrno-spoločenských programov a folklórnych programov, v rámci ktorých prezentujú kompatibilitu tradícií predošlých stáročí, s terajšou, modernou, európskou dobou, tzn. že modernou metódou budú prezentovať ľudové zvyky, obyčaje z minulosti, tak, aby to bolo zaujímavé, atraktívne. Spájať minulosť s prítomnosťou, s inovatívnymi prvkami a metódami, takým spôsobom, aby to bolo príkladom aj pre iné obce, kultúrne združenia v celom našom regióne.

Aktivity:

Zabezpečenie projektového manažmentu

Úvodná prezentácia Podujatia - Realizovanie festivalu BezHraníc v Kalonde

                                                    Sväto Michalské hodovanie vo Varsányi

Zabezpečenie informovanosti Záverečná prezentácia Trvanie projektu: 1.7.2022 – 30.9.2022

Celkový rozpočet projektu: 26 985,56 €

Výstupy, výsledky projektu: Trvalú udržateľnosť zabezpečujú partnerské obce spolu s EZUS Údolie Ipla. Po ukončení realizácie sa do projektových aktivít zapoja viacerí organizácie, inštitúcie, nadácie, samosprávy s cieľom úspešného zvládnutia vytýčených cieľov projektu. Na osi partnerských obcí bude možné zapojiť do odbornej práce spomínané subjekty, ich aktivity napomáhajú k úspešnosti projektu a všeobecného rozvoja regiónov. Nepretržitosť a systematickosť v uskutočnení podujatí s cieľom zachovania ľudových tradícií bude zárukou širokospektrálnej a dlhodobej spolupráci zainteresovaných subjektov v regióne. Udržateľnosť tejto dlhodobej spolupráce sa zakladá na spoločnej odbornej práci na zachovanie funkčnosti tejto úzkej regionálnej spolupráce, s využívaním aj iných vnútroštátnych a iných finančných zdrojov.

https://www.kalonda.sk/files/2022-08-28-141101-Prezent__cia1.pdf


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >
Úradné hodiny
Stránkové hodiny:
Pondelok Nestránkový deň
Utorok 09:00 - 15:00
Streda Nestránkový deň
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok Nestránkový deň


Pracovná doba:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 13:00

Tel. číslo: +421 905 234 936
E-mail: obeckalonda@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Google Prekladač