Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 24.08.2022

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
V LUČENCI
Novomeského 3, 984 03 Lučenec
Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Lučenec
ORHZ –LC1-2022/000095-005 pplk. Ing. Peter Juríček 24.8.2022
Vec
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a  záchranný zboru v Lučenci v súlade s § 4 písm. b) a s
§ 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
O D V O L Á V A
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár
od 24.8.2022 od 10 00 hod.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 22.6.2022 pre okres Lučenec
a Poltár.
riaditeľ
pplk. Ing. Peter Petráš, v. r.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >
Úradné hodiny
Stránkové hodiny:
Pondelok Nestránkový deň
Utorok 09:00 - 15:00
Streda Nestránkový deň
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok Nestránkový deň


Pracovná doba:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 13:00

Tel. číslo: +421 905 234 936
E-mail: obeckalonda@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Google Prekladač