Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Voľby do Európskeho parlamentu 08.06.2024

 22.02.2024

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8.6.2024 od 7:00 do 22:00.

https://www.minv.sk/?ep24-info1sk

https://www.minv.sk/?ep24-info1en

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby  do EP v roku 2024 na území obce Kalonda

Okrsok č. 1  

Volebná miestnosť: Obecný úrad, Mierová 67, 985 31 Kalonda
ulice :       Mierová,  Železničná

Delegovanie do okrskových volebných komisií – voľby do Európskeho parlamentu – 2024

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, politické hnutie alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 9. apríla 2024).


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického a e-mailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického a e-mailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a podpis osoby
    • oprávnenej konať v mene politickej strany alebo politického hnutia a odtlačok pečiatky politickej strany alebo politického hnutia;
    • oprávnenej konať za každú politickú stranu alebo politické hnutie tvoriace koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany alebo politického hnutia tvoriacich koalíciu, ak ide o koalíciu.


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena a náhradníka osobne  alebo prostredníctvom pošty na adresu:Obecný úrad Kalonda, Mierová 67, 985 31 Kalonda. Ak sa politická strana, politické hnutie alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie, ktorý možno doručiť na e-mailovú adresu:obeckalonda obeckalonda@gmail.com

Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >
Úradné hodiny
Stránkové hodiny:
Pondelok Nestránkový deň
Utorok 09:00 - 15:00
Streda Nestránkový deň
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok Nestránkový deň


Pracovná doba:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 13:00

Tel. číslo: +421 905 234 936
E-mail: obeckalonda@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Google Prekladač