Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Wifi pre Teba

 08.09.2023

Oznámenie o realizácii projektu Názov projektu: Wifi pre Teba ITMS2014+: 311071ABK5 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec Kalonda, Mierová 67, 985 31 Kalonda Miesto realizácie: Obec Kalonda Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
1. Park
2. Kamerový stĺp 1
3. Kamerový stĺp 2
4. Stĺp 1
5. Kultúrny dom
6. Kamerový stĺp 3
7. Kamerový stĺp 4
8. Kamerový stĺp 5
9. Stĺp 2
10. Stĺp 3 Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol dňa 18.07.2023 úspešne zrealizovaný. Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná WiFi sieť je spustená a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán – Ministerstvo dopravy a výstavby SR: www.mindop.sk Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

/files/2023-09-08-123238-Publicita_Wifi_pre_Teba_plag__t_A3_Kalonda.pdf

/files/2023-09-08-122226-Ozn__menie_o_realiz__cii_projektu_Wifi_pre_Teba_Kalonda.pdf


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >
Úradné hodiny
Stránkové hodiny:
Pondelok Nestránkový deň
Utorok 09:00 - 15:00
Streda Nestránkový deň
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok Nestránkový deň


Pracovná doba:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 13:00

Tel. číslo: +421 905 234 936
E-mail: obeckalonda@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Google Prekladač